Transportnæringen, og ikke minst laksetransporten, har blitt lvilig diskutert det siste året. Stadige uhell langs landeveien har fått mange til stille spørsmål ved kvaliteten på transporten.

Nå kaster også Yrkestrafikkforbundet (YTF) inn et forslag.

– Ingen av tiltakene som til nå er fremmet i transportnæringen vil forby sosial dumping. Vi mener sanksjonsmulighetene som følger et allmenngjøringsvedtak vil være det eneste som kan stoppe lønninger ned til 30 kroner i timen, sier forbundsleder Svein Furøy.

Uten allmenngjøring vil sosial dumping i praksis være lovlig. Et allmenngjøringsvedtak vil gi flere sanksjonsmuligheter, blant annet vil Arbeidstilsynet kunne føre tilsyn med arbeidskontrakter og lønn.

– Det er viktig at vi nå bruker alle de virkemidlene vi har før det er for sent, sier Furøy, som mener det er rimelig å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på transport som foregår i Norge.

Allerede har forbundet lagt ned et betydelig arbeid gjennom å avklare om allmenngjøring for gods og turbuss er praktisk og rettslig gjennomførbart.

– Hovedmålet med dette arbeidet er å fremme et krav om allmenngjøring for tariffnemnda. Neste skritt for oss er å jobbe videre med å dokumentere de lønnsvilkårene våre sjåfører kjenner på kroppen hver dag, sier Furøy. Dette krever et samarbeid med de andre organisasjonene, og YTF håper nå de kan mane til en felles innsats for å få gjennomført dette.

YTF vil invitere partene i transportnæringen til en konferanse om allmenngjøring 13 mars, hvor to rapporter om allmenngjøring YTF har utarbeidet vil bli lagt frem. Her vil også Bård Hoksrud (FRP) og Anette Trettebergstuen (AP) delta som paneldebattanter.