Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet trapper opp innsatsen mot useriøse steinleggere. Med felles aksjoner slår de nå ned på de første steinleggerne som allerede er i full gang i deler av deler av landet, inkludert Midt-Norge.

- Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet advarer mot å engasjere useriøse steinleggere. Mange gjør dårlig arbeid, de opptrer truende, og forbrukerne kan selv bli økonomisk ansvarlig. Vi vil gå sammen, både om å gi informasjon til publikum og gå til aksjon der de useriøse steinleggerne dukker opp.

Det sier regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge. I en pressemelding forteller Løvås at etatenes felles aksjoner i 2013 ga resultater.

- Useriøse steinleggere forlot landet, og flere ble utvist etter en felles innsats fra Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten. Nå mobiliserer etatene igjen. På grunn av snøfattig vinter i deler av landet, har steinleggerne dukket opp rekordtidlig i år og flere områder enn normalt allerede aktuelle, sier Løvås.

Ber om tips

Myndighetene erfarer at flere av aktørene er svært bevisste på å gjøre et minimum av det som skal til for å fremstå som seriøse. At de er registrert i Brønnøysundregisteret er ingen garanti. De oppretter selskaper og registrerer seg i Brønnøysundregisteret fordi de må, men det er lite som tyder på at de har tenkt å bli seriøse. Bankkontoene viser at pengene går ut av Norge så snart de er innbetalt.

-Tips oss hvis du selv blir kontaktet eller om du ser aktivitet du mener ikke virker seriøs, ber Løvås. Bruk gjerne tipsløsningen som ligger på Arbeidstilsynets nettsider, sier han.

Advarer mot bruk

- Vi vil på det sterkeste advare folk mot å kjøpe tjenester fra useriøse aktører som opererer på siden av alle lover og utnytter svakerestilte arbeidstakere. Disse aktørene kan utgjøre en trussel også mot kjøperne og deres nærmiljø, sier Løvås.

Mange huseiere har fått tilleggskostnader på grunn av at steinleggerfirmaet de benyttet ikke betalte moms eller andre avgifter. For beløp over 10.000 kroner blir kjøper ansvarlig, med mindre det finnes en skriftlig kontrakt som viser at kjøper har handlet i "god tro".

Forbrukere som benytter useriøse steinleggere risikerer dessuten å betale dyrt for et dårlig resultat. Under en aksjon i Bergen nylig kom inspektørene over et firma som malte tak med vannbasert maling beregnet for innendørs bruk.