Norge eksporterte sjømat for 5,9 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner eller 25 prosent sammenlignet med januar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

- Den høye lakseprisen fortsetter inn i 2014 og bidrar til at eksportverdien av norsk laks vokser med en milliard i januar måned. I tillegg bidrar økning i eksporten av fryst torsk til Kina og fersk torsk til EU til en meget sterk måned for sjømateksporten, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 3,7 milliarder kroner i januar. Dette er en økning på 997 millioner kroner eller 37 prosent sammenlignet med januar i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 34,66 kroner til 48,89 kroner per kilo. Volumet ligger på samme nivå som i 2013 for alle anvendelser av laks på ca. 75 000 tusen tonn. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge.