Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet tok æren for at Frøya kommune før jul fikk en bot på 100.000 kroner for brudd på konkurransereglene. Det var miljøvernforbundet som hadde klaget kommunen inn for KOFA (klagenemnda for offentlige anskaffelser) for ikke å ha kjørt anbudsrunde på sine vaskeritjenester. Oddekalv uttalte at de hadde anmeldt kommunen som en straff for kommunens - og særlig tidligere ordfører Hans Stølans - miljøfientlighet. Stølan hadde blant annet uttalt at om han måtte velge mellom å berge villaksstammen eller å berge oppdrettsnæringa, så valgte han oppdrettsnæringa.

Da Oddekalv og co fikk medhold i den første saken, varslet de at de hadde flere saker på gang mot Frøya kommune.

I januar varslet konstituert rådmann Per Gundersen formannskapet om at man var forberedt på at det ville komme en ny bot. Også denne gang på grunn av brudd på konkurransereglene. Frøya kommune har forlenget leasingavtaler på biler uten å følge regelverket. Nå har KOFA kommet med sin avgjørelse:

«Innklagede inngikk seks avtaler om leasing av biler, hvor beregningsreglene førte til at kontraktenes verdi måtte ses i sammenheng ved spørsmålet om kunngjøringsplikt. Manglende kunngjøring kunne ikke begrunnes i en leasingavtale innklagede var part i. Klagenemnda ila Frøya kommune et gebyr på 150 000 kroner for den ulovlig direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 10,7 prosent av anskaffelsens verdi»