- Vi får mannskaper opp til legekontoret i løpet av mandag sammen med en lege. Da får vi mer oversikt over hva som eventuelt er borte, sier Frøya-lensmann Ove Fiskvik til hitra-froya.no.

Politiet vet heller ikke om mye er ødelagt i forbindelse med innbruddet.