Veiarbeidet langs fylkesvei 716 mellom Gurvikdalen og Strømøybotn på Frøya har medført endel ulemper for framkommeligheten i området den siste tida. Tirsdag ble det utført skifte av stikkrenner etter klokken 16, det samme vil skje i ettermiddag (torsdag), og veivesenet må derfor be om bilistenes tålmodighet på nytt.

- I ettermiddag/kveld blir det stenging av fv.716 i opptil to timer nok en gang. Veien vil uansett ikke være stengt lenger enn to timer i strekk, opplyser Andreas Tessem ved utbyggingsseksjonen i Statens vegvesen.

For den som ikke er interessert i å vente, kan en omkjøring om Nordskag/Hallaren tilrådes.