Det har lenge vært klart at både Hitra og Frøya har hatt et sterkt ønske om ytre trase. Nå er det er endelig klart at det blir indre trase, har lokalavisa hørt med personer fra øyregionen som har sått sentralt i denne saken.

Audun Klev i Frøya nye næringsforening sier at de tar vedtaket til etterretning, og at det uansett blir en veldig bra vei.

- Man får mye vei for 1,4 mrd og nå skal alle kluter settes til for indre trase, sier han.

Ordører på Hitra, Ole Haugen, sier at det er beklagelig at det ikke ble flertall for ytre som er vedtatt på Hitra og Frøya.

- Men vi må ta dette til etterretning og samle oss om det som Snillfjord har vedtatt, forteller Haugen.

Ordfører på Frøya, Hans Stølan, sier dette var beklagelig fra Frøya sitt synspunkt.

- Det er jo ingen hemmelighet at dette ikke var førsteønsket, men når nå dette er endelig vedtatt, så skal vi jo jobbe for å få dette inn på nasjonal transportplan, sier han.

Hitra Næringsforening skriver at det er liten nytte i å fokusere på hvilke negative konsekvenser dette får for næringslivet. De skriver videre at det viktigste nå vil være jobben for å få realisert vedtatt trasé, og fremstå samlet om denne. Næringsforeninga skriver at det nå virker som alle politikere uansett trasévalg har forstått at dette arbeidet haster veldig.Hitra Næringsforening er bekymret for hvordan den økende produksjonsøkningen i havbruksnæringen (28% siste år) vil påvirke ulykkesfrekvensen, og at alle gode krefter nå må settes inn på å realisere nyveien snarest.