Hitra-ordfører Ole L. Haugen er valgt som nestleder i strategigruppen for prosjektet, som har Sør-Trøndelag fylkeskommune i ryggen.Både Hitra og Frøya deltar i samarbeidet. Programmet skal primært ha fokus på omdømmebygging og gode bolyst-tiltak, utvikling av kompetanse og teknologi som regionen etterspør samt utvikling av regional helhetlig areal-forvaltning.

– Utgangspunktet er de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har, heter det i en pressemelding fra prosjektet.

Kommunene som nå går sammen er Hemne, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord og Roan. Alle offensive kommuner som har mange igangsatte enkeltprosjekter og større satsinger på gang. Programmet skal ta tak i prosjektene og satsingene som er felles for hele kystregionen.

– Felles interessepolitikk vil være sentralt. Sammen skal en løfte prosjektene fram på et regionalt-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. Kommunen har et fantastisk utgangspunkt. Vi snakker her om kystperler på rekke og rad med svært mange positive utviklingstrekk både når det gjelder befolkningsutvikling, næringsliv, stedsutvikling og kulturutvikling, ifølge meldingen.

Svein Jarle Midtøy i fra forskningskonsernet SINTEF er innleid fram til sommeren 2008 for å dra i gang programmet. En permanent prosjektleder vil være på plass i programmet fra våren 2008. Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland, er valgt til leder av strategigruppen.