Klokken 08.50 ble ulykkesbilen fra i dag tidlig berget opp. En dykker festet en stropp til bilen, slik at bergingsbilen kunne dra den i land.

Det dannet seg en periode køer både av skolebusser og andre veifarende mens bergingsarbeidet pågikk, men det er nå ryddet på stedet.

Det var tidlig tirsdag morgen at en bil kjørte ut i Melkstadvannet ved Hammerstad på Hitra. Bilføreren var kald, men skal ellers ha sluppet heldig fra hendelsen.