Flere trafikkulykker og trafikkuhell enn normalt

foto