Vengbåten ”Sara Kjerstine” ble gitt bort til kystlaget Nattseilerne for en krone i 2010, men uten seil. Vilkåret for å få seilet var at den forfalne båten skulle restaureres til sjødyktig stand. En egen komite i Nattseilerne startet jobben med å samle inn penger til prosjektet, og det har så langt lykkes å restaurere den ene siden av skroget. Og med friske midler på 100.000 kroner fra Marine Harvest fondet ser det ut til at hele skroget nå kan restaureres.

- Vi har søkt etter midler flere plasser, men har ikke fått nok penger til å restaurere den andre siden av båten. Men med pengene vi har fått fra Marine Harvest fondet kan vi gå videre med restaureringen. Sara Kjerstine vil nå bli satt på slipp hos Erling Ulvan i Knarrlagsundet, der skroget vil bli gjort noenlunde ferdig. Så får vi se om vi klarer å få støtte til å gjøre ferdig arbeidet på løftingen og riggen til neste år, sier Roar Schei, leder i kystlaget Nattseilerne.

”Sara Kjerstine” ble i 1993 bygget som en kopi av vengbåtene som i gamle dager drev fraktefart langs kysten. Den var tilknyttet Sørfosen museum og Hitra leirskole. I 2000 grunnstøtte båten utenfor Hitra, og har siden den tid vært i forfall.