Lokalavisa Hitra-Frøya skrev for en uke siden at Frøyarådmann Ole Henrik Fjørstad skal ha fått beskjed om å gå av som rådmann, noe som har avstedkommet veldig debatt.

Fjørstad selv er sykmeldt og har ikke besvart lokalavisas henvendelser. Men nå bekrefter Fjørstads advokat saken overfor froya.no. Advokat Geir Høin sier at ordfører Berit Flåmo og Fjørstad hadde et møte på Britannia Hotell i Trondheim den 26. september, en måned før det lukkede kommunestyremøtet.

- Muntlig og skriftlig beskjed

- I møtet fikk Fjørstad forelagt et muntlig forslag til hvordan forholdet med Frøya kommune skulle opphøre, noe som senere også kom skriftlig, sier Høin til froya.no.

Hvorfor Fjørstad er bedt om å gå av, er advokaten ikke helt sikker på. Foreløpig har ordføreren og kommunens advokat ikke kommet med noe nytt. Vi ønsker å få vite hva de egentlig mener han har gjort som er så ille at de vil han bør gå. Det de har lagt fram for meg så langt er som sagt veldig tynt, sier Høin.

Ordføreren vil ikke kommentere

Kommunestyretmøtet den 25. oktober ble lukket i flere timer. Etter å ha snakket med en rekke kilder, erfarer lokalavisa at diskusjonen i det lukkede møtet seg om rådmannens engasjement i Frøya kommune.

Ordføreren har ikke ønsket å utdype hvorfor møtet ble lukket. Hun har gjentatte ganger overfor lokalavisa nektet å kommentere konflikten, og er også i dag taus om saken.