Alle landets publikasjonerhar en lovfestet plikt til å avlevere eksemplar til Nasjonalbiblioteket når meningen er spredning tilallmennheten. Nasjonalbiblioteket har derfor etenormt lager av tradisjonelle papiraviser.

Også allment tilgjengeligedigitale dokumenter i Norge skal avleveres til Nasjonalbiblioteket.

- Dette inkluderer ogsååpne sider på Internett og vi høster inn utvalgte norske nettsider forbevaring. Med bakgrunn i dette er nettavisen http://www.hitra-froya.no/ valgt ut for innhøsting,opplyser seksjonsleder Kjersti Rustad i Nasjonalbiblioteket.

Dette arbeidet sikrerbevaring av nettavisa, og den vil være tilgjengelig for framtidig forskning ogdokumentasjon i Nasjonalbiblioteket.

- Nettavisen vil bli lastetned til vår server ved hjelp av en innhøstingsrobot. Nedlastingen vil skjejevnlig og den vil ikke ha betydning for nettsidens funksjonalitet, opplyserRustad

Nasjonalbiblioteketoppfordrer lokalavisa til å varsle dem som produserer innhold og legger utmateriale på hitra-froya.no om at innholdet regelmessig blir innsamlet oglagret av Nasjonalbiblioteket. Nettavisas innhold blir ikke tilgjengeliggjort ogutnyttet av andre.