Er valglokalet for Dolmøy/Barman krets i Dolmøy idrettshus eller Barman oppvekstsenter? Det stusser flere velgere i kretsen etter at det ved en feil har blitt motstridende opplysninger på valgkort folk har fått tilsendt og den informasjonen Hitra kommune har lagt ut på sine annonser.

På utsendt valgkort 2011 for kommunestyre- og fylkestingsvalget står det klart og tydelig av valglokale på valgdagen er Dolmøy idrettshus på Dolmøya.

En av lokalavisas lesere sier han stusset over dette da han mottok valgkortet.

- Men jeg slo meg til ro med at Barman valgkrets sikkert var nedlagt/effektivisert og vi måtte til Dolmøya for å avgi stemme. I dag lørdag 10.09 ser jeg en valgannonse fra Hitra kommune på www.hitra-froya.no. Når jeg klikker meg inn på denne annonsen kommer jeg til en side under Hitra kommunes nettsted. Her står det også veldig klart og tydelig at stemmekretsen ”4 – Dolmøy/Barman” har stemmelokale på Barman oppvekstsenter på valgdagen. Her er det motstridende opplysninger. Jeg er en oppegående mann, men det kommer for meg som velger ikke klart frem hvor jeg skal avlegge min stemme 12.9. Jeg har snakket med flere i samme valgkrets og på våre valgkort står det at valglokale er Dolmøy idrettshus, forteller velgeren i et epost til lokalavisa og kommunen.

En sjekk med rådmann Roger Antonsen avklarer at det er valgkortet som er riktig. Altså er det til idrettshuset på Dolmøya man skal reise for å avgi sin stemme i denne kretsen.

- Valglokalet er Dolmøy Idrettshus. Vi beklager denne feilen på vår hjemmeside, svarer Antonsen, som lover å korrigere informasjonen på kommunens nettside.