Diskusjonen om det framtidige båtrutetilbudet til øyrekka skal ha landingssted på Sistranda eller Dyrøya har blusset opp igjen. I dagens Hitra-Frøya papirutgaven varsler ordfører Berit Flåmo (Ap) at det politiske flertallet gjennom Ap og H kan komme til å gjøre om på vedtaket om at Dyrøya skal være knutepunktet for all trafikk til øyrekka. Onsdag kan formannskapet gjøre et vedtak som sier at båttrafikken til og fra Froan også i framtida skal ha Sistranda som anløpssted.

- Vi ser at nordværene blir skadelidende. Vi lever tross alt i 2012, og vi ser overalt at reisetidene blir redusert. Men det som skjer i nordværene, er at de får økt reisetida. Det kan vi ikke godta, sier Flåmo til lokalavisa.

Irritert

Dette har fått Venstres Edvin Paulsen fra Sula til å reagere og uttrykke irritasjon over at ordføreren og det politiske flertallet er villig til å gjøre om på et tidligere kommunestyrevedtak.

- Saken har vært ferdigbehandlet i kommunen og i fylkeskommunen, og så skal Frøya kommune begynne å gå tilbake på dette og snakke om Sistranda som anløpssted. I høst og vinter har vi jobba hardt for å komme fram til en enighet basert på det enstemmige vedtaket i Frøya kommunestyre fra 2010, da Dyrøya ble valgt som felles anløpssted. Også han som representerer nordværene har fått gjennomslag for mange av sine ønsker. Jeg trodde vi var ferdig med denne diskusjonen, sier Paulsen til lokalavisa nå i ettermiddag.

- Koster oss 1 million ekstra

Paulsen har sittet i arbeidsgruppa som har gjort klart dokumentene foran den nært forestående anbudsrunden på rutetrafikken i øyrekka og sier han frykter mindre båttilbud til alle dersom Ap og H får gjennomslag for de nye tankene.

- Det koster 1 million kroner ekstra å ha avgangen fra Sistranda. Dette er penger vi heller burde bruke til å gjøre rutetilbudet bedre for alle. Det blir feil av ordføreren å komme med dette nå. Folk i nordværene vil få like godt rutetilbud som før også med anløpssted Dyrøya, bare at avgangstidspunktene blir noe annerledes. Den tilpassinga må alle være villige til å gjøre, sier Paulsen.

Anbudspapirene på vei ut

I dagens avis skriver Hitra-Frøya at anbudspapirene sendes ut i disse dager, og er bygget på at Dyrøya skal være knutepunktet. Et vedtak i Frøya kommune vil ikke endre noe på det som sendes ut. Det er fylkeskommunen som betaler og er ansvarlig for båt- og fergetilbudet i øyrekka.

- Anbudspapirene går nå, men vi bare stå på videre. Det vil være mulig å få til endringer innen de nye rutene skal settes i drift i 2014. Og jeg ser jo at det også må mer penger til, for å få til et tilbud som både sør- og nordværene kan være tilfredse med, sier ordfører Berit Flåmo.

Les mer om saken i dagens Hitra-Frøya (papir og eavis)