Hitra kommune vedtok sine camping-vedtekter i 2000. Her heter det blant annet at maksarealet for spikertelt skal være 15 kvadratmeter.

I siste møte i teknisk komite orienterte plansjef Dag Bjørshol om arbeidet med ny reguleringsplan for Hitra camping på Sandstad. Her ønsker man å kunne etablere plasser der hvert spikertelt tildeles det dobbelte: 30 kvadratmeter.

Etter orienteringen konkluderte komiteen med at kommunens vedtekter bør revideres.

- Vi hadde en dialog om dette, og jeg fikk en bestilling fra politikerne om å se på vedtektene, og komme tilbake med en sak til dem. Det er ikke bestemt at vedtektene skal endres, poengterer plansjef Dag Bjørshol.

Kurt Heggvik på Hitra Camping bekrefter at de håper kommunen vil gjøre om reglene.

- Det er jo et gammelt reglement de har, som de rett og slett har kopiert fra andre kommuner. Saken handler om å gjøre Hitra attraktiv. Vi må legge til rette for gjestene slik at de trives, ved at de får litt mer plass rundt vognene sine, sier Kurt Heggvik, daglig leder av Hitra camping.