Hitterpolitikerne skal i løpet av våren behandle en barnehage- og skolebruksplan for kommunen. Her skal det tas avgjørelser på hvordan skolestrukturen skal se ut, og hvor det skal være barnehager i framtida.

Tom Skare mener det i forbindelse med den kommende debatten, også bør ses på om det skal etableres ett felles foreldreutvalg (FAU) for hitterskolen.

- I en slik debatt som vi får, vil selvsagt  ved de enkelte foreldreutvalgene tale for sin skole og si grend. Og det bør fortsatt være FAU ved de enkelte skolene. Men jeg mener det er på tide at man også kan heve seg over grendapolitikken, og etablere et felles foreldreutvalg som skal se på de helhetlige sidene ved hitterskolen. Man kan ta opp de mer prinsipielle sidene ved skolen, og sette dagsorden for skolepolitikken, sier Tom Skare.

LES I DAGENS PAPIRAVIS: en større nyhetsreportasje om hvilke valg hitterpolitikere skal gjøre for oppvekstsektoren det nærmeste halvåret.