Kristin Reppe Storø er i Brønnøysundregistrene oppført som daglig leder i det nyopprettede selskapet Yttervåg Holding AS. Selskapet har adresse Dyrvik.

Yttervåg Holding AS er et finansielt holdingselskap der formålet er investerings- og finansieringsvirksomhet, kjøp, drift og salg av eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Styreleder i selskapet er Pål Georg Storø.