Et fasebrudd på 66 kV-linja ut til Hitra er årsaken til at strømmen forsvant for alle husstander og bedrifter på Frøya i morgentimene i dag.

- Vi har to forsyningslinjer ut til Hitra/Frøya. Den ene var utkoplet på grunn av revisjon. Den var den andre som fikk fasebrudd. Derfor ble strømforsyninga ute. Vi koplet inn den vi jobbet på, sånn at strømforsyninga ble gjenopprettet, sier Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi.

Selskapet har folk ute for å reparere feilen.

- Vi reparerer nå den som falt ut, og kopler inn den, før vi gjenopptar arbeidet på den som nå forsyner øyene, forteller Wuttudal.

Tirsdag morgen ble 4.500 innbyggere på Frøya rammet av strømbrudd fra klokka 07.15. De aller fleste hadde fått strømmen tilbake klokka 08, mens de siste hadde strømmen innen klokka 10.