I dag 11. mars  feirer Litauen 25 års frihet etter selvstendigheten fra Sovjetunionen. Honorær Konsul for Litauen i Trondheim, Kjell Eriksen, har heist flagget og hilser også til de mange med litauisk bakgrunn som har bosatt seg på Hitra og Frøya.

- Jeg ønsker jeg å gratulere alle litauere lokalisert i Trøndelag med 25 års selvstendighet. Til lykke med dagen, sier Eriksen, som har latt Litauske flagg pryde innkjørselen til Schultzgt. i Trondheim .

Den 11. mars 1990 var Litauen den første sovjetrepublikken som erklærte sin uavhengighet fra unionen. Dette blir i dag markert blant litauere både nasjonalt og internasjonalt.

- I disse urolige tidene med krig mellom Ukraina og Russland, er det ekstra viktig for alle litauere verden rundt å feire sin selvstendighet. Landets medlemskap i NATO bidrar til at de ca 3,3 mill. innbyggere føler seg trygg med hensyn til fremtidig selvstendighet, sier Eriksen.

Landet historie

På 1300- tallet var Litauen, sammen med Hviterussland, Ukraina, deler av Russland en del av det største landet i Europa.  Sammen utgjorde disse landene Polen og storhertugdømmet Litauen. I 1569 ble det polsk-litauske samveldet formet, med den polske konge som statsoverhode. Samveldet varte i over 200 år. Samveldet ble i perioden 1772 til 1795 delt, som medførte at størstedelen av Litauens territorium ble en del av det russiske keiserdømme.

16. februar 1918 fikk Litauen igjen sin selvstendighet. Denne selvstendighet varte helt til 2. verdenskrig hvor landet først ble okkupert av Sovjetunionen, og deretter Tyskland. Da nazistene i 1944 trakk seg tilbake, ble landet igjen okkupert av Sovjetunionen.

11. mars 1990 brøt landet ut av unionen og ble på ny en selvstendig stat.

EU-medlem

I dag er Litauen en del av sentral Europa, ikke bare geografisk, men også som medlem av EU. Fra 1. januar 2015 innførte landet Euro som sin valuta.

- Dagens Litauen er en av de raskest voksende økonomier innen EU og landet ble i 2007 fullverdig medlem av Schengen avtalen. Landet har siden selvstendigheten i 1990 utviklet sterke demokratiske tradisjoner og er i dag medlem av både FN og NATO, og jobber intenst med å komme inn i OECD. I løpet av de siste 10-15 år har flere norske bedrifter etablert seg med egen produksjon i landet. Dette gjelder spesielt innen møbel-, tekstil-, metallvare- og bygningsindustrien, forteller Eriksen.