Siden kommunen skal foreta en omkobling på hovednettet for vannforsyningen til området Hestvika, må man regne med å få misfarget vann, skriver de på sin facebookside.

Dette skal dreie seg om mmrådet Kasperaunet til kryss Lerøy Mindor som i fredag 20.03 fra kl. 1600 til 1900 får dårligere vanntrykk og bortfall av vann.