- En skulle nesten ikke tro at det går an i 2015 at barn ikke kommer seg til skolen grunnet glatte veier. En må forutsette at både de som har ansvar for veier og de som kjører buss klarer å hensynta at det faktisk er vinter i Norge og at forholdsreglene blir tatt.

Det sier Torhild Aarbergsbotten, gruppeleder for Høyre i fylkestinget.

[M1]

Skolebussen på Fjellværøya

På bakgrunn av saken lokalavisa Hitra-Frøya skrev den 30.1 om manglende forutsigbarhet hos skolebussen på Fjellværøya, tar Aarbergsbotten saken med seg videre i møte med samferdselskomiteen neste tirsdag.

Dette skriver Torhild Aarbergsbotten til samferdselskomiteen:

I Hitra-Frøya 30.01 står to fortvilte fedre frem i avisen og ønsker beskjed om når barna deres ikke kan bli hentet av den ordinære skolebussen. Grunnet glatt føre har ikke skolebussen kommet frem til Fjellværøya; ei heller post og drosje. Dette grunnet manglende strøing. Mesta sier at de ikke hadde fått beskjed om at det var glatt!!

[M2]

AtB på sin side svarer at det er operatør som har driftsansvar, og at reisegaranti også gjelder for skolebussen. Det er skolen som har ansvar for å varsle foreldrene om at skolebussen ikke kommer, noe som kan virke som de ikke er helt klar over.  Ut fra denne saken kan det virke som om at kommunikasjonslinjer og driftsrutiner ikke er helt optimale.

Spørsmålene dette medfører

Aarbergsbotten stiller derfor følgende spørsmål til fylkesrådmannen:

Hvem har ansvaret for at rutiner for varsling av manglende skolebuss og ordninger med reisegaranti følges opp? Hvordan blir undervisningsansvaret fulgt opp når elevene ikke kommer seg til skolen? Hva er rutiner for at Mesta og andre operatører «får beskjed» om at det er glatt veibane og det må strøs?