Nå har politiet fått tak i vedkommende.

- Vi har vært i kontakt med sjåføren. Det er mistanke om promille.  Mer kan vi ikke si fordi det er så tidlig i etterforskningen, sier Camilla Råket ved Hitra og Frøya lensmannskontor.