4. januar ble det holdt ekstraordinært årsmøte på Kvenvær. Bakgrunnen til det var at Vest-Hitra idrettslag ikke oppfylte de lovpålagte vilkår for å være medlem i Norges Idrettsforbund da styret hadde trukket seg.

Stor deltakelse

Det var Norges idrettsforbund (NIF) som innkalte til årsmøtet hvor de skulle velges nytt styre onsdag kveld. Organisasjonssjef i Sør-Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, forteller at det ble et godt møte med 40 deltakere.

- Vi opplevde stor vilje til løsning under årsmøtet. Deltakerne kom med konstruktive innspill og i løpet av årsmøtet kom alle navnene kjapt på plass.

Det nye styret

Det nye styret i Vest-Hitra IL ble enstemmig valgt og er som følgende:

Leder: Espen Hatlevold

Nestleder: Bjørg Bjørgvik

Øvrige styremedlemmer: Gøril Båtvik, Tore Johan Strømmen, Magnus Bouvin.

Varamedlemmer: John Arve Forsnes, Marianne Østensen.

Vest-Hitra IL oppfyller nå de formelle lovkravene med styre, valgkomite og revisorer på plass for videre aktivitet.

Påstander om underslag

Bakgrunn for uroen i Vest-Hitra IL er blant annet påstander om økonomisk underslag.

- Det har ikke idrettskretsen forutsetning til å ta stilling til eller ønsker å kommentere. Slike saker må eventuelt anmeldes og overlates rettsvesenet, sier Helland.

- Som organisasjon er en av våre viktigste oppgaver å bistå idrettslag. Vi bistår ofte idrettslag som har behov for hjelp, kurs eller støtte i konkrete saker, i så måte er Vest-Hitra ikke noe særskilt tilfelle som søker bistand. Er det noe det nye styret i Vest-Hitra trenger mer hjelp med eller er usikre på, da skal vi bistå dem med det.

Booket første møtedato

- Det er alltid artig og lærerikt å komme ut til idrettslag, Vest-Hitra intet unntak, sier organisasjonssjefen i Sør-Trøndelag idrettskrets avslutningsvis.

- Jeg kjenner jo ikke alle disse som er valgt, men årsmøte var fornøyd og da har vi ingen grunn til å være noe annet enn fornøyde vi heller. Det nye styret har visstnok allerede booket første møtedato. Det var godt å dra der ifra og vite at et styre hadde kommet på plass og at idrettslaget kan driftes videre, sier Kjell Bjarne Helland.