2.500 bygninger på Hitra og Frøya kan bli stående i vann