Hitrarittet, sommerFillan, Hopsjødagene og Hitraløpet har søkt om kommunal støtte for å gjennomføre sine arrangementer. Formannskapet skal tildele pengene kommende tirsdag.

Rådmannen mener formannskapet bør gi 30.000 HitraRittet(søkte om 30.000), og 30.000 til SommerFillan(søkte om 30.000), og 65.000 til Hopsjødagene(søkte om 150.000. Hitraløpet har allerede fått 20.000 av kommunen.

«Hitrarittet» har utviklet seg til å bli et stort og viktig arrangement for Hitra, og behandles sammen med «3A Tilskudd til festivaler og lokale spel», mens det neste år innføres en egen søknadskategori, «3B Tilskudd til større idrettsarrangementer», i følge rådmannen.

HitraRittet hadde i fjor 170 deltakere og inntekter på 315.464, og utgifter på knapt 293.857.

«SommerFillan» er et av de største arrangementene i regionen og drar veldig mye folk til Hitra. Arrangementet skaper mye liv og røre her lokalt, og har blitt et viktig arrangement for Fillan som handelssentrum på Hitra, i følge rådmannen.

SommerFillan hadde 227.149 i utgifter og 265168 i inntekter.

«Hopsjødagene» er regionens eldste festival, og har de senere år gjort mye for å fornye seg. Bl.a. er det ikke inngangspenger lengre slik at alle har mulighet til å delta, i følge rådmannen.

Hopsjødagene hadde 174.000 i utgifter og 75.200 i inntekter.