Som tidligere omtalt i lokalavisa så har Hitra kommune kommet fastboende og fritidseiendommer i møte om kommunalt vann på strekningen Hopsjø – Småge – Ingebriktsvik. Kommunens vedtak går ut på å legge sjøledning fra Hopsjø til Smågabukta, med et krav om at det må være 80 abonnenter på strekningen. Den endelige traseen med forgreninger til land vil bli detalj utredet når de forskjellige grender blir enige om hvor i land føring skal være.

Tidemann Fillingsnes og andre ser fram til å få rent vann i husholdningen og til dyrehold.

Ole Edvard Tidemann Fillingsnes og Ivar Grong Nesset er sentrale aktører i planleggingen av detaljer omkring framføring fra kummer til hvert enkelt abonnent. På et informasjonsmøte sist lørdag var Anton Fjeldvær tilstede og orienterte om hvordan Ansnes Midtre Vannverk med 60 abonnenter er organisert og hvordan de har løst praktiske utfordringer.

Det var stor interesse for vann og det var en forsamling med mange spørsmål til møtelederen. - Fasiten er ikke lagt før vi er i mål sier Ivar Nesset.

Anton svarte på spørsmål fra de mellom 50 og 60 oppmøtte. Priser på tilkobling og vannavgifter er ikke klart før det foreligger en plan og opptelling av abonnenter, dette arbeidet vil starte så fort det lar seg gjøre. Anton Fjeldvær fortalte at de hadde faste avgifter etter abonnementstype, da med en takst for bolig og en og en halv for bolig med utleie osv. Det er viktig at de som nå er interessert i vann på strekningen melder sin interesse hos Tidemann eller Ivar, så det videre arbeidet kan komme i gang. Ivar Nesset vil sende en takk til Anton Fjeldvær for de konstruktiv og nyttig informasjon som kommer til nytte senere i arbeidet og planlegging av vann på vest-Hitra.