- 435 husstander og flere bedrifter på strekningen mangler bredbånd med høy kapasitet