Årsregnskapet for 2013 viser dystre tall for den lokale dagligvarebransjen. Bare i Fillan kan man for 2013 se på et samlet underskudd på 2,2 millioner. Til tross for røde tall, har kjøpmennene i Fillan og på Sistranda håp om bedre regnskapstall for 2014.

- Kostbar ombygging

Arnold Jobotn ved Rema Hitra opp-levde et underskudd på 1,2 millioner i 2013. Til tross for lite gledelige tall har han god tro på at 2014 blir bedre.

- Ombygginga vi hadde i 2013 gjorde at vi hadde røde tall. Dessuten kasta vi mye non-food da vi avviklet avdelingen. Men vi ser lyst på 2015, sier han.

- Det ble et bra plussår,

Kim Haugen ved Bunnpris ønsker ikke å kommentere butikkens regnskapstall. Lokalavisa har fått kjennskap til at driftsresultatet for 2013 viser et driftsunderskudd på 191.000

Også Rimi i Fillan fikk røde tall i regnskapet. Årsresultatet viser et driftsunderskudd på 789.000. Ole Kristoffersen melder at selv om 2013 så noe mørkt ut, kommer tallene for 2014 til å vise et greit overskudd.

- Det ble et bra plussår, og omsetningen blir bra for 2014. Tallene er jo ikke klare ennå, men vi har en veldig god følelse.

[M]

Sistranda fornøyd med fjoråret

Kjøpmann Tor Lund tok over eierskapet av Rema Frøya i mars 2014.

– 2014 har vært et opprydningsår. Vi fikk på plass daglig leder Joakim Gjertsen, som jeg har stor tro på. Omsetningen ser ut til å bli omtrent som året før, men vi vil går betydelig i pluss. Det er en utfordring å drive butikk på Frøya. Vi ser nok på en overetablering. Tre dagligvarebutikker på et såpass lite sted som Sistranda er mye. Men vi er klare til å gi de andre kjedene kamp, noe som kundene tjener på, sier Tor Lund.

På grunn av et eierskifte har det ikke lyktes lokalavisa å hente ut et samla driftstall for 2013. Tall for Kiwi og Coop Extra har heller ikke latt seg hente ut på grunn av selskapsstruktureringen.

Kiwi vokser

Butikksjef ved Kiwi Sistranda, Hege Aanes Fredagsvik, henviser til regionsjef Espen Larsen når lokalavisa tar kontakt.

- Vi har over 6% vekst mot fjor-året så vi er svært fornøyde med utviklingen, sier Larsen.

- Vi øker stadig i omsetning. Butikken kommer om kort tid til å bli oppgradert til nye Kiwi. Dette innebærer ny frukt- og grøntavdeling og en utvidet ferskvareavdeling. Vi tror dette vil være med på ytterligere vekst så vi er svært positive til 2015, opplyser Larsen.

På Coop Extra Sistranda er Kenneth Engan særdeles fornøyd med fjoråret.

- Med en omsetning på 59 millioner på dagligvare kan vi ikke si oss annet enn tilfredse. 2014 ble med andre ord et godt driftsår for oss. Vi har tro på at vi vil fortsette å øke omsetningen i det inneværende året også, om enn ikke mye som i fjor, forteller Engan.

Kenneth Engan mener at en ryddig butikk og flinke ansatte er nøkkelen til forretningens suksess.