Lensmann Per Christian Stokke er ikke nødig i sin kritikk av voksne forbilder og deres adferd i trafikken.

- Det er lett å rope høyt etter ungdommene som råkjører, men det blir for enkelt. Her på øyene har vi også voksne mennesker som er sentrale samfunnsaktører, som kjører for fort. De har åpenbart ikke respekt for ansvarsrollen sin, sier Stokke.

Sender feil signal

Han understreker at dette er mennesker som er godt kjent i lokalsamfunnet, og bilene deres er lett gjenkjennelige. Stokke mener dette er med på å sende et signal til resten av befolkningen om at uansvarlig adferd og holdninger i trafikken er greit.

Hitra-lensmannen får støtte av distriksleder Per Einar Hollum i Utrykningspolitiet. Hollum mener det er veldig viktig med gode rollemodeller i trafikken.

- En far som kjører fort og uaktsomt med barn og ungdom i bilen vil skape nye førere som tar etter samme adferd, sier Hollum.

- Hvorfor skal de høre på oss?

Også ordfører på Hitra, Ole Haugen, snakket om det samme etter at han var i en alvorlig bilulykke i påska i fjor. Haugen sier at han selv var en av dem som kjørte ti kilometer over fartsgrensa, men at han etter ulykken har lært hvor viktig det er å holde farstgrensen.

- At det kun er ungdom som kjører for fort, stemmer heller ikke. Foreldre og besteforeldre sier ofte til barn og barnebarn at de må kjøre rolig, men de gjør det ikke selv. Hvorfor skal de da høre på oss? Vi er langt større rollemodeller enn vi tror og må være mer bevisste på hva vi gjør, sier Haugen.