Fillan skole har fra høsten 2014 gitt elevene tilbud om et nytt valgfag. Faget har fått navnet "Innsats for andre", og det er satt av to skoletimer hver tirsdag. Høsthalvåret ble brukt til utplassering i barnehage, på småtrinnet, skole og Helsetunet.

Lærer Agnieszka Szpryngiel forteller at elevene gjorde seg nyttige erfaringer gjennom utplasseringen, men at de nå ønsker å spisse faget ytterligere. Jentene fra 8. og 9. trinn vil gjerne yte en innsats hos private, og da særlig hos de eldre.

Det er idémyldring i lokalene til frivilligsentralen i Fillan. 14 jenter sitter i små grupper og noterer ivrig ulike ideer til hvilket innhold de kan fylle valgfaget med. Eldbjørg Broholm (Frivilligsentralen), Rigmor Kristoffersen (Livsglede for eldre) og lærer Agnieszka Szpryngiel veileder jentene så godt de kan. Det er ikke mye hjelp elevene trenger. Ideene favner vidt.

Datahjelp og bingo

- Vi kunne tenkt oss å tilby datahjelp til eldre mennesker, forteller Stina, Jorid og Oresta.

- Kanskje det er noen som har fått iPad eller en smarttelefon til jul, og trenger veiledning til hvordan dette kan brukes. Da kan vi bistå, forklarer jentene.

Jentetrioen ønsker også å gjøre en innsats for dyrene, og planlegger å ta kontakt med veterinær Pearson.

Martine, Helle og Pia ser for seg en besøksvenn-ordning. Spille bingo, lage mat sammen, eller plante ut planter er aktiviteter de kunne tenke seg å gjøre med de tilårskomne.

Lese høyt fra avisen

- Det behøver ikke være så komplisert, sier Tuva og Malin. De tror at mange eldre rett og slett ønsker selskap. Jentene mener at å gjøre enkle ting som å lese høyt fra avisen, eller spille kort vil utgjøre en stor forskjell hos mange eldre.

Marit, Marthe og Katarina deler denne oppfatningen. De tenker at å se i gamle familiealbum kan være en aktivitet som gleder begge generasjoner. Elevene tror de vil lære mye om den gamle tiden gjennom å lytte de historiene de eldre har å fortelle.

Eldbjørg Broholm er svært positiv til valgfaget og de ivrige jentene.

- Her er det uante muligheter! Og jentene er så positive, uttrykker Broholm.

Broholm og Kristoffersen formidler gjerne kontakt mellom valgfaggruppa og eldre mennesker som ønsker seg besøk av de ivrige jentene.