- På ett år har jeg fått mer hjelp enn på de tyve årene før