R. Lernes AS har fire akvakulturtillatelser for oppdrett av laks og ørret, melder selskapene i en pressemelding. Når Frøya-selskapet nå overtar disse, har Måsøval i alt ni tillatelser for oppdrett av laks og ørret, og to settefiskanlegg.

R. Lernes AS har vært et familieeid oppdrettsselskap på Kyrksæterøra. Måsøval Fiskeoppdrett har i dag inngått avtale om kjøp av samtlige aksjer i selskapet fra Lernes Holdning AS og R. J. Holding AS. Aksjesalget er gjort med forbehold om blant annet konkurransemyndighetenes godkjenning.

Måsøval Fiskeoppdrett AS er også et familieeid oppdrettsselskap med hovedkontor på Frøya. Selskapet driver produksjon i kommunene Frøya, Hitra, Kristiansund og Åfjord. Selskapet slakter fisken sin på Kråkøy Slakteri AS i Roan. Slaktefisk fra R. Lernes AS vil i fremtida også bli slaktet i Roan, heter det i meldingen.