Styringsgruppa i Øyrekka folkehøgskole har i dag hatt møte. På agendaen var blant annet spørsmålet om hvor i øyrekka bør den ønskede folkehøgskolen ligge. Mausund, Sula og andre deler av den langstrakte øyrekka har vært diskutert som mulige lokaliseringer etter at ideen om en nyetablering av folkehøgskole ble lansert.

- Styringsgruppa går for lokalisering på Mausund, forteller prosjektleder Nils Jørgen Karlsen til Hitra-Frøya. Dette er imidlertid ikke til hinder for at man på dette stadiet i prosessen fortsatt skal være åpen for andre lokaliseringsalternativ, skriver styringsgruppa i sin oppsummering. Lokalisering har for eksempel også en økonomisk side.

- Det er så klart en utfordring når det gjelder finanisiering, og eventuelle eiere. De det måtte bli, skal ha et ord med i laget på en del ting relatert til etablering, uttalte Karlsen i forbindelse med idemyldringa og folkemøtet som ble holdt for folkehøgskole-planene i september.

Vil kople på ungdommen

Når det gjelder profil på skolen, ønsker styringsgruppa å utfordre studenter til å skape en profil for Øyrekka Folkehøgskole. Også dette vil påvirkes av linjevalg og lokalisering. Og de unge skal også utfordres til sterkere medvirkning på hvilke linjer en ny skole bør ha. Under folkemøtet var det ikke mange ungdommer tilstede, medgir styringsgruppa, og nå skal man kople på studenter for å få ungdommenes synspunkter.

Prosjektets referansegruppe skal se nærmere på linjevalg og ta utgangspunkt i sitt eget arbeid og komplettere med innspillene fra folkemøtet.

Linjevalg

Som lokalavisa tidligere har omtalt, kom ei gruppe på folkemøtet opp med disse forslagene til linjevalg:

1 - HAVROM - teknologi

2 - HAVROM -miljø, forvaltning, helse-

3- FRAMTID, NÅTID, FORTID

4 - EKTE OPPLEVELSER

FELLESFAG: Obligatoriske fag for alle linjer, med praktisk nytteverdi og spennende utfordringer for alle.

YRKESPRØVING PÅ FRØYA OG HITRA

Spesielt tilrettelagt for elever som ikke har fullført videregående skole, personer med vanskeligheter i normalt arbeidsliv og utenlandske tilflyttere. Passer også for den som vil prøve ulike yrker.

Samarbeidspartnere

Styringsgruppa består av leder Svanhild Mosebakken (Frøya kommune), nestleder Håvard Holte Os (Øyrådet), Hjørdis Årvik Smalø (Frøya kommune), Elin Wahl (Øyrådet), Torill Pettersen (Frøya Næringsforum), Joar Johansen (Øyrekka folkehøgskole) og prosjektleder Nils Jørgen Karlsen.

Karlsen i styringsgruppa forteller i dag at når det gjelder samarbeidspartnere, så ser man på både samarbeidspartnere etablering/ eierskap, samarbeidspartnere drift og samarbeidspartnere innhold/ linjevalg. At potensielle eiere kan være både offentlige og private og at man har stilt seg spørsmålet om eierskapet kan være to-delt; eiendom og drift.

Trangt nåløye

I forbindelse med folkemøtet i midten av september orienterte prosjektleder Karlsen om at det er et trangt nåløye å få søknaden om ei folkehøyskole godkjent. De siste tjuefem årene har det ifølge Karlsen kun blitt etablert tre nye folkehøyskoler i landet.

- De etablerte folkehøgskolene har en klar fordel, mens de nye sliter med rekrutteringen. For 2016 ligger det syv søknader til behandling, og noen av disse har søkt år etter år uten å få gjennomslag for sin søknad, fortalte han.

I dag er det rundt 7.000 ungdommer som går folkehøyskole.

- En av de nye folkehøyskolene, Skap Folkehøyskole i Mandal starter opp i høst. De har søkt tre ganger tidligere, før de fikk gjennomslag. De har en plan som oser av samarbeid med næringslivet, fortalte Karlsen.