FosenNamsos Sjø melder om tekniske problemer i Kystekspressens rute 800 Sandstad-Kristiansund. Avgangen klokka 09:50 ble derfor løst med alternativ transport.

SISTE:

Det ble satt opp buss på strekningen Sandstad - Kjørsvikbugen - Sandvika - Kristiansund . Bussen gikk fra Sandstad kl 10:30. Reisende på strekningen Kristiansund - Edøy - Kjørsvikbugen henvises til rutegående buss 821 med avgang 12:30.

Passasjerer fra Kristiansund  til Sandstad henvises til neste avgang 16:30. MS Ladejarl vil ta opp normal rute fra Sandstad kl 13:50.