Kommunen satte igang før kommunen hadde godkjent

foto