Mens både Hitra og Frøya har avgrenset hvem de vil søke sammen med i kommunereformen, er Snillfjord splittet på mer en en måte. Kommunen kan bli delt opp i tre, og ordfører John Lernes (Ap) er med i forhandlinger med kommuner i øst, sør og vest.

Forhandler alle veier

Allerede i dag (tirsdag) kan forhandlingsutvalget med Snillfjord, Orkdal, Meldal, Rindal, Skaun og Agdenes fullføre en intensjonsavtale om sammenslåing.

I sør er Snillfjord med i forhandlingene med Hemne, Aure og Halsa.

På fredag møtes forhandlingsutvalget for Snillfjord, Hitra og Frøya. Disse består av ordfører, varaordfører opp opposisjonsleder i de tre kommunene.

Beboerne i den ytre del av Snillfjord har tatt et innbyggerinitiativ om at de vil knyttes til Hitra.

Snillfjord-ordfører John Lernes

Samtidig som den politiske ledelsen i Snillfjord forhandler med nabokommunene, pågår det en prosess innad i kommunen om mulig oppsplitting. Men den politiske ledelsen i Snillfjord går ikke til forhandlingene med Frøya og Hitra på vegne av en avgrenset del av kommunen.

- I disse møtene så forhandler vi på vegne av innbyggerne i Snillfjord. Det må vi gjøre enten de bor her eller der. De intensjonsavtalene vi så eventuelt kommer fram til, blir et ledd i prosessen med en mulig oppdeling av kommunen, sier Snillfjord-ordfører John Lernes.

Både Hitra og Frøyas kommunestyrer har vedtatt at de skal jobbe fram en intensjonsavtale som skal legges fram til folkeavstemming mandag 23 mai. Rådmennene i de to kommunene har utformet et utkast til avtale. Dette utkastet blir utgangspunktet for forhandlingene som starter fredag.

To likeverdige sentra

Arbeidsutvalget i Hitra har jobbet videre med dette utkastet, og lagt fram et forsag som er mer konkret. Men de aller vanskeligste spørsmålene har de styrt unna, blant annet ved å foreslå at sentrale myndigheter skal bestemme hva som blir kommunesenter. Her har kommunestyret i Frøya sagt noe helt annet, ved å forutsette at lokalisering av kommunesenter må være en del av intensjonsavtalen som skal gå til folkeavstemming.

- Vi må ta tak i det som blir de største utfordringene, først, sier varaordfører Eldbjørg Broholm i Hitra.

- Hvis ikke slike ting som lokalisering faller på plass, så blir det vanskelig. Slik jeg oppfatter det, blir det med oppgavefordeling en enklere jobb. Dette har vi jobba med også tidligere, sier Eldbjørg Broholm.

Hitras varaordfører Eldbjørg Broholm

I de intensjonsavtalene som er jobbet fram andre steder i Trøndelag og ellers i landet, har man i de fleste tilfeller blitt enige om hvor kommunesenteret skal ligge. Det som gjør denne biten vanskelig i øyregionen, er at man har to jevnstore kommuner med jevnstore kommunesentra.

- Jeg ser at vi har en større utfordring. Det er vel slik at frøyværinger ønsker Sistranda og hitterværinger ønsker Fillan. Jeg tørr ikke si om vi kommer noen vei med akkurat dette spørsmålet i de første forhandlingene, men før eller siden må dette tas tak i. Og vi har et tidspress på oss med å komme fram til en avtale som det skal stemmes over 23. mai, sier frøyaordfører Berit Flåmo.