Formannskapspolitikerne har drøftet behovet for å repetere og revideres kommune-slagord "Hitra - når du vil". Fra 2020 skal som kjent Hitra og deler av Snillfjord slås sammen til den nye kommunen Hitra.

- Slagordet må også kobles sammen med Snillfjord kommune. Tilleggsordene høste, smake, leve og oppleve osv. må gjerne utvides med flere ord og verdier vi vil stå for, konkluderer formannskapet på Hitra.

Tilbake i 2015 var det igangsatt et arbeid med å fornye eller endre merkevareprofilen til Hitra. Administrasjonens forslag om å endre kommune-slagord og med nye farger og skrifttyper, ble den gang ikke videreført.