«Når blæretang, grisetang og tarran legg over vein, da mangle d bære at vi kain plokk floiner frå vinduan», skriver Astri Reppe som tekst til bildene av tang på veien etter at «Ingunn» har besøkt Titran.