Tre hvite sjeldenheter utløste stor iver. Flere trodde det var fleip