Frir til lokalt næringsliv for å utvikle tilbud til barn og unge