Krevde øyeblikkelig utflytting. Får bekreftet at det var rett vedtak