28 prosent av innbyggerne er arbeidsinnvandrere. Ber om eget servicekontor