Rekruttering av ny rådmann står først på sakskartet under kommunestyremøtet på Hitra rådhus i tirsdag. Møtet starter kl. 15.00, og som den eneste blant sakene på agendaen, er saken om rekruttering av ny rådmann markert med koden «lukket» i møteinnkallinga.

Hitraordfører Egil Hestnes (H), som har ledet kommunens rekrutteringsutvalg i forbindelse med ansettelsen, har tidligere gjort det klart at rådmannsspørsmålet er en personalsak der kommunestyret kan vedta å lukke møtet. Også ei innstilling om rådmannsspørsmålet som personalutvalget i kommunen vedtok 10. april, har siden vært hemmeligholdt med samme begrunnelse.Toppkandidat trakk segFør det ble foretatt sluttvurdering av kandidatene, skal én av de tre toppkandidatene ha trukket seg fra kampen om å bli Hitra kommunes nye toppleder. Hvem det er, sier saksframlegget ingenting om. Det går fram at totalt 20 personer har søkt på stillingen.

Tre av disse skal siden ha vært innkalt til samtale og senere til en sluttvurdering, og det er en av disse toppkandidatene som nå skal ha trukket seg.

Kommunen har hatt bistand fra konsulenter fra Total Consult i sluttvurderinga av de to gjenværende toppkandidatene.Kommunens rekrutteringsutvalg har i tillegg til ordføreren bestått av en oppnevnt representant fra opposisjonen i kommunestyret, Ole Haugen (Ap), hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Wenche L. Helsø, kontorsjef Kjell Roar Sæther fra kommuneadministrasjonen, samt en innleid rådgiver, Halvor Holmli, fra Ressurssenteret for omstilling på Stjørdal.