Levd liv: «Du vet det, vi får ikke mer enn vi tåler»