Frøyatunnelen blir en av de første tunnelene i Norge som får denne type rom