Landgangen landa på nausttaket: – Jeg trodde ikke mine egne øyne