– Vi har alltid klart å knytte forskningsdagene til noe med hav. Men i år er det hav som er hovedtema, og da slår vi på stortromma, sier Elisabeth Jensen, faglærer på restaurant og matfag ved Guri Kunna.

Hun nevner spesielt at man onsdag vil få besøk av Unge kokker. Da blir arealer i nybygget ved skolen gjort om til et sjømatverksted, nærmere bestemt et maki-verksted.

Ved Guri Kunna velger man å kalle festivalen «Et hav av Muligheter»

Dagene arrangeres tirsdag og onsdag kommende uke ved Guri Kunna på Frøya. Tidligere har grunnskolelever på Frøya fått delta, men i år er det ordnet med busser slik at også elever ved de fleste skolene på Hitra kan være med.

– Vi er også inne i FN’s havforskningstiår med mål om et globalt kunnskapsløft om havet. For oss som blå videregående skole med regionale utdanningstilbud er dette derfor ekstra viktig å markere. Verden har virkelig begynt å forstå hvor sentral rolle havet spiller for alt fra klimaendringer, til produksjon av mat, energiproduksjon og som transportåre. Samtidig er havet utsatt for et stort press og mye av livet i havet endres som følge av dette. Det er i år 10 år siden skolen første gangen markerte Forskningsdagene med vår egen festival, og i alle disse årene har havet hatt vårt hovedfokus, sier lærer Ola Vie, som har vært ansvarlig for den lokale gjennomføringen av forskningsdagene gjennom alle år det har vært.

Under de nasjonale forskningsdagene vil Havforskningsinsituttet være tilstede i tre større byer, og på Frøya.

– I Forskerteltet og utearealene ved sjøanlegget tilbyr vi rundt 20 ulike stands og aktiviteter med lokale FOU bedrifter, forsknings og utdanningsinstitusjoner og våre egne elever. I kinosalen vil det være ulike foredrag om temaer fra havet og filmer for alle aldersgrupper, opplyser Ola Vie.