Krigen i Ukraina har vart i et år og påvirker på ulike vis livene til oss alle. Også her i øyregionen Hitra og Frøya har vi fått besøk av flyktninger fra det krigsherjede landet i øst. Informasjonsflyten om og rundt krigen er enorm, men hva har egentlig skjedd det siste året? Hvilke veier er sannsynlige videre?

Tirsdag ettermiddag kommer Lars Peder Haga tilbake for å holde foredrag i Meierisalen på Kystmuseet i Fillan.

Lars Peder Haga har en doktorgrad i sovjetisk historie og jobber til daglig som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim. I mars 2022 holdt Lars Peder det godt besøkte foredraget «Russland i Ukraina! Angrepskrig på bakken - politiske konsekvenser» i Meierisalen.

Nå kommer han tilbake med foredraget «Ukraina – ett år med krig og veier videre». Der vil professoren komme innom:

-  Fasene i krigen og Russlands endrede målsetninger

- Årsaker til at russerne ikke har lyktes

- Vurderinger av tap på begge sider

- Noen mulige scenarier for videre utvikling