Sivilombudet om Frøya kommune: Saksbehandlingstiden er for lang